Inkamästarnas arv steg 1
med Anna Southerington

Under den här kursen blir du initierad paqo, dvs präst/-inna inom Inkatraditionen. Du får lära dig grunderna i traditionen och ett antal av dess kraftfulla verktyg för energiarbete, samt arbeta med mental träning. Verktygen är lätta att lära sig och kan med enkelhet införlivas i vardagen – de kan användas av vem som helst, var som helst, när som helst. Vi kommer också att prata om Inkarikets historia, kosmologi, profetior och mytologi.

Efter en teoretisk introduktion börjar vi arbeta med Inkatraditionens praktiska verktyg. Du kommer att få lära dig:
* att arbeta med ditt eget och andras energifält, samt platsers och situationers energifält, för att rensa dessa från tung energi och tillföra lätt energi;
* att "äta och smälta", dvs transformera, tung energi;
* interaktion och energiutväxling med naturen, de fyra elementen och symboliska representationer av olika typer av energi;
* att arbeta med "ögonen" (liknande chakras) och "bältena" i din energikropp för energiutväxling, varseblivning och kommunikation, inklusive en chumpi away – "bältesceremoni"– för att öppna och integrera ögonen och bältena;
* interaktion och kommunikation med naturväsen, s.k. apus och ñustas;
* om de sju nivåerna av psykosocial och andlig utveckling enligt Inkas och att arbeta och leva på fjärde nivån för att främja den egna och den globala utvecklingen mot femte nivån;
* hur traditionens tekniker kan användas för bland annat healing; stressreduktion; vägledning; inre balans, styrka och integration; harmonisk samverkan med dig själv, andra levande varelser och världen runt omkring dig samt ökad varseblivning, intuition och kreativitet.

Kursledare: Anna Southerington, författare av Inkamästarnas arv samt initierad och aktivt verksam paqo sedan 15 år tillbaka. Ceremoniellt inadopterad i Q'erofamiljen Apaza och gudmor till familjens yngste son. Auktoriserad av Tawantinstiftelsen i Peru som lärare och förvaltare av Inkatraditionen.

Gotland:
Privat bostad, adress meddelas vid anmälan
Datum: 23-24 augusti 2014
Tider: kl 10-19 båda dagarna
Kurspris: 2500 kr, inkl fika
Info & anmälan: monika@phenix.se eller 0708-33 89 14

Österlen:
Näckrosen kursgård, Gyllebo (nära Gärsnäs).
Datum: 27-28 juni 2015
Tider: Dag 1 kl 10- dag 2 kl 18:00
Kurspris 2600 kr, inkl kost & logi.
Info & anmälan: Nea, info@nackrosen.net eller 0414-230 52