Inkamästarnas arv
av Anna Southerington

Damm (f.d. Richters) förlag
ISBN 10: 91-7130-417-7
ISBN 13: 978-91-7130-417-9
Egen hemsida för boken: www.inkamastarnasarv.se

"Inkamästarnas arv - en underbar och fascinerande bok om den urgamla kunskapen att all materia är energi. Lättläst och mycket välskrivet om hur vi kan lära oss påverka den energin med våra tankar. Oerhört spännande!" - Kay Pollak

Den första svenska boken om Inkatraditionen, skriven av Inka Spirits egen Anna Southerington. Detta är en praktisk handbok, som beskriver och förklarar traditionens synsätt och verktyg för att göra dessa fritt och gratis (vid bibliotekslån) tillgängliga för alla, utan att man ska behöva gå några kurser eller resa iväg till Peru.

Boken finns hos välsorterade bokhandlare och kan även köpas hos nätbutiker som AdLibris. Du kan också beställa signerade ex direkt från författaren. Maila till anna@inkamastarnasarv.se och ange hur många ex du vill ha och vilket/vilka namn den/de ska signeras till, samt din postadress. Du får en bekräftelse på mailen samt information om leveranstid. Sätt sedan in 208 kr per bok, inkl porto, på postgironr 13 15 43-1 (The House of Life).

Inkamästarnas arv ger en del historisk bakgrund men är framför allt en praktisk handbok i traditionens läror och verktyg. Boken förklarar ingående de olika begrepp, koncept och synsätt som Inkatraditionen omfattar, och ger en mängd rent praktiska beskrivningar av traditionens verktyg och olika tillämpningsområden.

Bakom bokens tillkomst ligger den önskan som nog alla vi paqos hyser, att hjälpa Q'eros att bevara och sprida vidare de kunskaper som de under flera århundraden var ensamma om att förvalta. Enligt sägner från indianernas förfäder arbetade vi vita tillsammans med indianerna med denna tradition, som bröder och systrar, för mycket länge sedan. Vi av den vita rasen bestämde oss sedan för att utforska och arbeta med andra saker, och vi överlät åt våra bröder och systrar att förvalta och bevara denna andliga kunskap tills vi kom tillbaka. Nu vänder sig fler och fler ur den yngre generationens indianer bort från de gamla synsätten och traditionerna, samtidigt som vi vita börjar känna en dragning tillbaka. Det är nu vår tid att återvända, och att bli de nya förvaltarna av den urgamla kunskapen, för att en gång i framtiden återigen ge den tillbaka till indianerna.

Don Benito Q'oriwaman var den förste som såg att den nya tiden hade kommit och han agerade därefter, genom att ta emot icke-indianen Juan Nuñez del Prado som lärling. Juan har i sin tur spridit traditionen vidare till andra, och bland hans ganska tidiga adepter fanns de amerikanska författarna Elizabeth Jenkins och Joan Parisi Wilcox, vars böcker om traditionen har sålts över hela världen. Den svenska boken Inkamästarnas arv är ytterligare ett led i att acceptera och hedra detta uppdrag från Q'eros sägner, skriven av ännu en tidig adept till Juan som numera, i likhet med Elizabeth och Joan, är lärare och fullt initierad paqo i sin egen rätt. Anna är också formellt "inadopterad" medlem i den högt respekterade paqofamiljen Apaza från Q'eros, och gudmor till en av sönerna i familjen.